ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Δείτε εδώ το σκεπτικό της επιτροπής.

  • Δείτε εδώ τα επιχορηγούμενα βιβλία της 2ης Συνεδρίασης.

  • Δείτε εδώ τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν με επιχορήγηση του Προγράμματος Φράσις.

ΥΨΟΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  • Η οικονομική ενίσχυση αφορά το 100% του κόστους μετάφρασης.
  • Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται κατά το ήμισυ (50%) μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης και την υπογραφή συμφωνητικού και κατά το υπόλοιπο ήμισυ (50%) μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης και την αποστολή στο ΕΚΕΒΙ δέκα (10) αντιτύπων του βιβλίου.
  • Για την εξόφληση πληρωμής θα πρέπει να αποσταλεί επίσης η απόδειξη του μεταφραστή.