ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Δείτε εδώ το σκεπτικό της επιτροπής.

  • Δείτε εδώ τα επιχορηγούμενα βιβλία της 2ης Συνεδρίασης.

  • Δείτε εδώ τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν με επιχορήγηση του Προγράμματος Φράσις.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκδότες θα πρέπει να αποστείλουν υπόψη της αρμόδιας επιτροπής έναν φάκελο ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει:

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του υποψήφιου εκδότη και του συγγραφέα (ή των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που προτείνεται για μετάφραση συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κατοχή των δικαιωμάτων αυτών) όπου συμπεριλαμβάνεται η άδεια της έκδοσης

3. Αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ εκδότη και μεταφραστή, καθώς και μετάφραση των βασικών σημείων της σύμβασης: τίτλος έργου, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ημερομηνία παράδοσης της μετάφρασης, αμοιβή του μεταφραστή.

4. Βιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή και κατάλογος δημοσιευμένων μεταφράσεων (στα ελληνικά η στα αγγλικά)

5. Παρουσίαση του εκδοτικού οίκου και του σχετικού καταλόγου του (στα ελληνικά η στα αγγλικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

6. Στοιχεία προτεινόμενης έκδοσης και προϋπολογισμός (στα ελληνικά η στα αγγλικά)

7. Ένα (1) αντίτυπο του πρωτότυπου έργου

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση αποστολής Φακέλου

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Γραφείο Προβολής στο εξωτερικό
Υπόψη κας Μαρίας Ρουσάκη
Αθανασίου Διάκου 4
11742 Αθήνα - Ελλάδα