ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Δείτε εδώ το σκεπτικό της επιτροπής.

  • Δείτε εδώ τα επιχορηγούμενα βιβλία της 2ης Συνεδρίασης.

  • Δείτε εδώ τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν με επιχορήγηση του Προγράμματος Φράσις.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΚΕΒΙ τρεις (3) φορές τον χρόνο (Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, Μάρτιο). Οι ακριβείς ημερομηνίες των συνεδριάσεων της Επιτροπής αναρτώνται στον κόμβο του προγράμματος. Η υποβολή υποψηφιότητας είναι δυνατή όλο τον χρόνο.
  • Τα κριτήρια είναι: η ποιότητα του πρωτότυπου έργου και του εκδοτικού οίκου που θα αναλάβει την έκδοση, η καταλληλότητα της μετάφρασης ή της αναμετάφρασης στην εκάστοτε γλώσσα και χώρα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα νέων δημιουργών, έργα που έχουν διακριθεί στην εγχώρια αγορά με βραβεία, και σε έργα τα οποία θα μεταφραστούν και θα εκδοθούν στο πλαίσιο εθνικών ή διεθνών ανταλλαγών.

  • Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υποστήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και για την εξαγωγή νέων έργων σε θεατρικές σκηνές του εξωτερικού, υπολογίζεται ότι το 10% του προγράμματος θα διατίθεται στην επιχορήγηση μετάφρασης θεατρικών έργων.
  • Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους εκδότες και φορείς εντός 15 ημερών από την έγκριση ή απόρριψη των σχετικών αιτήσεων.
  • Οι αποφάσεις αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.frasis.gr) ή (www.frasis.eu).