ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Δείτε εδώ το σκεπτικό της επιτροπής.

  • Δείτε εδώ τα επιχορηγούμενα βιβλία της 2ης Συνεδρίασης.

  • Δείτε εδώ τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν με επιχορήγηση του Προγράμματος Φράσις.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Ο εκδότης έχει χρονικό περιθώριο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με το ΕΚΕΒΙ για να εκδώσει το έργο και υποχρεούται να αποστείλει δέκα (10) αντίτυπα του βιβλίου στο ΕΚΕΒΙ εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
  • Είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στις πρώτες σελίδες της έκδοσης του μεταφρασμένου έργου η παρακάτω φράση: Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας.
  • Έναν χρόνο μετά την έκδοση, ο εκδότης πρέπει να στείλει υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής την φόρμα ανταπόκρισης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης με το ΕΚΕΒΙ.